Stopaj Nedir?

0
193

Stopaj, aslında bir vergi ödeme şeklidir. İşverenlerin kurumlar vergisine tabi olan kazanca ait tutarın, iş yapan kişiye ödeme yapılırken, çalışan adına peşin olarak vergisinin ödenmesi şekline verilen isimdir.

Aynı zamanda stopaja, kaynakta kesme yöntemi ismi de verilebilir. Vergi ödeme yöntemidir. Ücret ve maaş gelirleri alanları dışında uygulandığı başka vergi alanları da bulunur. Bu yöntem vergi kaçakçılığına imkan vermez. Vergi dairesinin işlerini de büyük ölçüde azaltır.

Stopaj Vergilendirmesinin Kullanıldığı Alanlar

Stopaj vergilendirmesinin en büyük amacı vergi kaçakçılığının önüne geçilmesidir. Stopaj vergisinde, ücretlilerin maaşları çalışanın eline geçmeden stopaj vergisinin kesilmesidir. Ülkemizde stopaj yolu ile vergileme çok yaygın kullanılan bir yöntemdir. Aynı zamanda iki kez ödenen vergi sebebi ile vergi iadesine de hak kazanılabilir.

Stopaj Yönteminin Şekli ve Kullanılma Amacı

İşveren, iş yapan kişilere ücretini ödemeden gerekli olan vergileri keserek kalan kısmı öder. Stopaj vergisi ismi altında alınan vergiler, verginin daha kolay alınmasını sağlar, hem de vergi kaçırılmasının önüne geçmeyi sağlar. Ayrıca bu yöntem maliye idaresinin ve vergi mükelleflerinin de vergi ödeme ve kontrol konusunda işlemi oldukça kolaylaştırır. Çalışanların, kazandıkları gelirden devlete bir miktar gelir vergisi ödemesi gerekir. Çalışanların gelir vergisine tabi olduğu bu vergi miktarının kesilmesine stopaj vergisi adı verilir. Stopaj vergisini çalışanlar değil, işverenler devlete öder.

Stopaj Vergisi Oranları

Bir kaç örnek vermek gerekirse; inşaat ve onarım alanında iş yapanlara ödenen istihkak bedellerinden %3 oranında stopaj kesilmektedir. Mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısı ile yapılan ödemelerde %20 oranında bir stopaj kesilmektedir.

Maaş ve ücretlilerde, iş verenler çalışanlar adına stopaj ödemesi yaparlar. Bu oranlar; %15, %20, %27 ve %35 oranları olarak hesaplanır. Kira ödemelerinde, kiracılar ev ve dükkân sahiplerine stopaj ödemesi yaparlar. Kira stopaj ödemesi %20’dir. Serbest meslek erbaplarına yapılan ödemeler ise, hizmet alanlar serbest meslek erbabı adına stopaj vergi ödemesi %20 oranında yaparlar.

Stopaj Vergisi Hesaplaması

Stopaj vergisi hesaplanırken elde edilen gelirin brüt hali ele alınır. Yukarıda verilen oranlar göz önüne alınarak stopaj vergisi hesaplanır. Örnek verilecek olursa; kira bedeli aylık 3000 TL net kira bedeli olan bir yerin stopaj vergisini hesaplamak için brüt kirayı hesaplamak gerekir.

Stopaj Oranı: %20

Brüt Kira=Net Kira=3000/0,8=3.750

Stopaj=3750-3000

Stopaj=750 TL

Bu durumda net kira olarak 3000 TL ödemeyi kabul ettiğiniz zaman 750 TL stopaj vergisini de ödemeyi kabul etmiş olursunuz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here