KOSGEB Kredisi İptal Ettirme

0
117

Yeni bir işletme kurmak isteyen, fakat sermaye konusunda sıkıntı çeken küçük ve orta ölçekli esnaf adaylarına Türkiye’de KOSGEB kuruluşu tarafından destek sağlanıyor. Zaman zaman düzenlenen kampanyalarla birlikte 50 bin TL veya 100 bin TL gibi rakamlarla girişimci adaylarına destek veren KOSGEB, bu kredileri almak için belirli bazı şartları gerçekleştirme talebinde bulunuyor. Krediyi alma konusunda koşullar bulunduğu gibi, krediyi iptal ettirme konusunda da bazı koşullara uyma zorunluluğu bulunuyor ve KOSGEB kredisi iptal ettirme başlığıyla bu koşulları inceleme altına alacağız.

KOSGEB Kredisi İptalinin Kurum Tarafından Yapılması

KOSGEB kredisi iptalini öncelikle kuruluşun iptal gerekçeleriyle inceleme altına almalıyız. KOSGEB kredi yönetmeliklerinde belirtilene göre, destek paketinin kullanımında ilgili mevzuatlara bir aykırılık tespit edildiğinde kredinin iptal edilmesi söz konusu oluyor. Ancak bu iptal yöntemiyle birlikte, gelecekte yapacağınız KOSGEB kredi başvurularınız da tehlike altında olacaktır. Yönetmelik madde 5’e göre, kredi destek paketinden yararlanan ve ilgili mevzuatların hükümleriyle aykırı kullanımları tespit edilen KOSGEB kredisi kullanıcısının kredisi iptal ediliyor. Bu durumda işletme ve girişimci yeni bir KOSGEB kredi paketine uyuşmazlığın kurum tarafından bittiği tespit edilene kadar başvuruda bulunamıyor. Ayrıca KOSGEB desteğinde almış olduğunuz kredinin kredi ve yasal faizlerini de aykırı kullanım sonucunda ödemek durumunda kalıyorsunuz. Bu geri ödemede, kredi paketinin geri ödemeli veya geri ödemesiz olması dikkate alınmayacaktır.

KOSGEB Kredisini İş Yerinin Kapanmasıyla İptal Ettirmek

KOSGEB, 2013 yılında ilgili yönetmeliklerinde bazı düzenlemelere gitmiştir. Örneğin Girişimcilik Eğitim Programı saatleri 70 saate çıkarılmış ve belirli mevzuatlar yönetmeliğe eklenmiştir.

Her işletme kar edebilmek amacıyla kuruluyor, fakat belirli dönemlerde satış beklentilerinin karşılanamaması halinde iş yerini kapatmak veya tasfiye etmek gerekebiliyor. KOSGEB kredisi kullandıysanız ve iş yerinin kapanması veya tasfiyesi gibi durumlar söz konusu ise, krediyi bazı koşullar altında iptal ettirebiliyorsunuz.

KOSGEB tarafından ilgili yönetmelikte belirtilene göre, destek paketinin kapsadığı süreç içerisinde işletmenin kapanması, tasfiye edilmesi gibi durumlarda destek paketinin süreci sona erer. Destek paketi sürecine son verilen işletmenin gerekçeleri KOSGEB Kurulu tarafından değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirmede, işletmenin ağır kusuru veya kastı bulunmaksızın faaliyetlere engel olacak şekilde meydana gelen finansal yetersizlik, hırsızlık, yangın, ölüm, ağır hastalık, deprem gibi nedenler dikkate alınacaktır. İnceleme sonucunda KOSGEB Kurulu bu gerekçeleri haklı bulursa, geri ödemesiz kredi paketinin iadesi istenmeyecektir. Geri ödemeli olarak alınan KOSGEB kredisi paketinin bu durumda uygun bir şekilde tahsil edilmesi söz konusu olacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here