İlamsız İcra Takibi Nedir?

0
278

İcra takibi, icra daireleri tarafından gerçekleştirilen bir borç takip yöntemidir. Borçlu addedilen kişinin borcunu belirli nedenlerden dolayı ödememesi sonucunda alacaklının devlet yardımıyla alacaklarını tahsil edebilmesi için başlattığı yasal takip sürecini içerir. İlamsız icra takibi nedir? Konusuna açıklık getirmek için öncelikle kaç türde icra takibinin bulunduğunu öğrenmek gerekiyor.

Kaç Türde İcra Takibi Bulunuyor?

Alacaklının borcunu tahsil edebilmesi için yapılan icra takibi iki farklı türdedir. Bunlar ilamlı ve ilamsız olarak belirtiliyor.

  • İlamlı icra takibinin icra mahkemeleri tarafından verilen kararın sonucunda başlatılması söz konusudur.
  • İlamsız icra takibinin hiçbir mahkeme kararı bulunmadan, alacaklı tarafın icra dairesine yaptığı başvuru sonucunda başlatılan yasal işlemdir.

İcra Takibine İtiraz Hakkı Var mıdır?

Her iki icra takibi türünde de borçlu addedilen tarafın karara itiraz hakkı bulunur. Belirli koşullar altında itiraz borçlu tarafından gerçekleştirilebilir. Bu belirli koşulları taşımak suretiyle, tebliğin ulaşmasından sonraki en geç yedi gün içerisinde karara itiraz edilebilir.

İcra Takibine Düşmemek İçin Ne Yapılabilir?

Borçlu taraf, borçlarının karşılığında haciz işleminin başlatılmasına neden olabilecek durumlardan kaçınmalıdır. Haciz işleminin başlaması, borçlu tarafın mallarının icra dairesi aracılığıyla el konulması ve bu el konulan malların satışa çıkarılması anlamı taşıyacağı için borçlu tarafın zararı daha fazla olacaktır.

Haciz işleminin başlatılması gibi bir durumla karşı karşıya kalmamak için, borçlu kişinin ödeme emrini almasından sonra en geç yedi günlük bir süre içerisinde itiraz etmesi gerekiyor. İtiraz hakkı, borçlu kişinin karşılaşacağı zararın daha aza indirgenmesini sağlayabilecek bir yoldur.

Borçlu Taraf Borcu Kabul Etmezse Süreç Nasıl İşler?

Açılan icra takibi kapsamında borçlu addedilen kişi şu koşulları taşıyorsa borcu kabul etmeme hakkına sahip olur;

  • Borç senedi veya borç tutarı kendisi adına değilse,
  • Borç senedi, borçlu addedilen kişiye zorla imzalatılmışsa,
  • Borç senedindeki imza, borçlu addedilen kişiye ait değilse,
  • Borç senedinin belli koşulların gerçekleşmesi şartı ile imzalanması ve o koşulların gerçekleşmemiş olması,
  • Borç senedinin üzerinde değişiklikler yapıldığına dair bilginin tespit edilmesi durumlarında borçlu taraf borcu kabul etmeyebilir.

Belirtilen bu durumlardan herhangi biri söz konusu ise, o zaman borçlu addedilen kişi emri aldıktan sonraki beş gün içinde herhangi bir icra mahkemesine itiraz başvurusunda bulunabilir veya itiraz dilekçesi yazabilir. Dilekçenin verilmesinden sonra, icra dairesi takibi durdurur ve bu durdurma kararında borçlu addedilen kişinin haklı veya haksız olmasına bakılmaz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here