İcra Takibine İtiraz Edilebilir mi?

0
122

İcra takibi, İcra İflas Kanununca yapılan takip yollarındandır ve ilamsız olarak yapılması durumunda yapacağınız başvuruyla icra takibini durdurabilme hakkınız olur. Bu nedenle icra takibine itiraz edilebilir mi? sorusunu kısaca yanıtlarsak, bu yanıt evet olacaktır.

İcra Takibine İtiraz Nedenleri

İcra takibinin itirazı belirli nedenler sonucunda oluşabiliyor. İcra takibinde bulunan kişi, icra takip borcunu ödediğini belirterek karara itiraz edebilir. Borcun bulunmadığına dair itiraz talepleri de gerçekleştirilebiliyor. Bu itiraz talepleri İcra Müdürlüğüne yapılıyor ve bu durumda kurum ilamsız icra takibini durdurma kararı alabiliyor. Eğer alacaklı taraf icra takibinin durdurulmasının ardından alacakları konusunda haklı olduğunu düşünüyorsa, bu durumda İcra Mahkemesi ya da genel mahkemeye başvuruda bulunarak itiraz iptali gerçekleştirebiliyor.

Ödeme emri gönderilen borçlu kişi belirli koşullarda itiraz hakkına sahiptir. Bu koşullar;

  • Borcun bir kısmını kısmen ödemişse,
  • İcra takibine alınması gereken hiçbir borcu bulunmuyorsa,
  • Borç zaman aşımına uğramışsa itiraz hakkını kullanabiliyor. Bu durumda tebliğ tarihini takip eden yedi gün içerisinde vergi mahkemesi aracılığıyla dava açabilme hakkına da sahip olunuyor.

İcra Takibine İtirazınızı Nereye Yapmalısınız?

İcra takibinin arz ettiği ödeme emrine itiraz hakkınız bulunduğu belirtiliyor. Buna göre, itiraz dilekçesini icra dairesine teslim etmeniz gerekecek. Bu itiraz işlemini ödeme emrini size ulaştıran icra dairesine yapabileceğiniz gibi, icra dairesinin başka bir kuruluşunu da itiraz talebinizde başvuru yapmak için kullanabiliyorsunuz. İcra itirazı talebiniz işleme alındıktan sonra belirli adımlar izlenir. Buna göre;

İcra dairesi itiraz dilekçesini veya başvurusunu borçlu addedilen kişiden teslim alır.

  • Teslim alma işleminde gönderilen ödeme emrinin gönderilme gideri kurum tarafından tahsil edilir.
  • Sözlü ve ilamsız icra takibinin itirazı gerçekleştiriliyorsa, bu durumda kuruluştaki memur aracılığıyla itiraz tutanağı tutulur.
  • Tutulan tutanak borçlu addedilen kişi tarafından imzalanır ve yine gönderilme gideri tahsil edilir. Tutanak ilgili icra dairesine teslim edilir.

İlamlı İcra Takibine İtiraz Süresi ve Koşullar

Borçlu addedilen taraf, ilamlı icra takibi emrinde ödeme tebliğ tarihini takip eden yedi gün içerisinde sözlü veya dilekçe aracılığıyla icra dairesine başvuruda bulunmaya mecburdur.

  • İcra takibi emrinin usulsüz olarak bildirilmesi durumunda, borçlu addedilen taraf mutlaka şikâyet için yedi gün içerisinde başvuru yapmalıdır.
  • Borçlu addedilen tarafın emre itirazı yapabilmesi için, ödeme emri almış olması gerekir.
  • Yedi gün içinde borçlu addedilen taraf itiraz hakkını kullanmasına engel durumlarla karşılaşmış ise, durumun kanıtlanması şartıyla bir itiraz hakkı daha tanınacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here