Findeks Kredi Notu Kaç Olmalı

0
155

Günümüzde kişilerin artan ihtiyaçlarına karşılık olarak bu ihtiyaçları karşılayabilecekleri kaynaklar ise bir o kadar kısıtlıdır. Bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için ise bir an evvel kaynak arayışı içerisine girmektedirler. Bu yüzden dolayı bankalar birinci dereceden kredi alınabilen kredi kuruluşları olarak nitelendirilmektedir. Ayrıca kişilerin kredi almalarının da şartları bulunmaktadır. Kişilerin kredi alabilmesi için kredi notlarının yüksek olması önemli bir kural olarak bankalar tarafından aranılan bir özellik halindedir. Bu durumda kişilerde sorunsuz bir şekilde bankaların sağlamış oldukları kredi imkânlarından faydalanmaları için kredi notlarını yüksek tutmaları gereklidir. Bir kişinin kredi notunun olumlu olarak sonuçlanması findeks kredi notu kaç olmalı şu koşullara bağlıdır. Bunlar hakkında kısa bir bilgi verilecek olursa şu olaylara değinmek doğru olacaktır:

Kredi Notu Aralıkları

Kişilerin kredi alabilmelerinde en büyük yardımcıları olan kredi notlarının belirli bir aralıkları bulunmaktadır. Bu aralıklar ise sıfır rakamından başlayıp 1900 rakamına kadar gidebilmektedir. Sıfır rakamı kişilerin bankalar ile ilgili hiçbir bağlantısının olmadığını ifade etmektedir. Aynı zamanda bir bağlantısı olduğunu iddia eden kişilerinde daha önceki kayıt bilgilerine ulaşım olanağının olmamasından dolayı da bu sonuca ulaşılmış olacaktır. Sadece kredi notunu baz alarak kişilere kredi veren bankaların ise sıfır puanlı müşterilerine bir kredi sağlama durumu olmayacak ve bu kişiler bu bankalardan kredi alamayacaktır.

700 ve 1099 Kredi Aralıkları

Kredi notu bu aralıklara seyreden kimselerin bankalar tarafından kredi notu değerlendirildiğinde orta risk grubunda yer aldığı ifade edilmektedir. Bu aralıklarda seyreden kişilerin kredi notlarından dolayı bankaların bu kimselere herhangi bir finansman desteği verme ihtimalleri çok düşük olarak değerlendirilmektedir.

1100 ve 1499 Kredi Aralıkları

Bu birimlerde bir kredi notuna sahip olan müşterilerine bankalar kredi talebini olumlu veya olumsuz olarak değerlendirirken ikinci bir belirleyici unsur olan gelir birimini dikkate alırlar. Bu gruplar az riskli olarak değerlendirilmekte ve bu kişilerin teminat olarak aynı zamanda gelirlerini de kanıtlamaları gerekmektedir. Uygun ve dolgun bir gelir sunumu yapabilen bankalar için herhangi bir problem olmamakla birlikte yeterli düzeyde tatmin edici bir gelir sunmayan kişiler içinde bir kredi verebilme ihtimali de ortadan kalkmaktadır. Bu kimselerin dolgun bir maaşları olmaları ve bu maaşlarını veya diğer yerlerden sağlamış oldukları yan gelirlerini belge ile kredi başvuru formunda belirtmeleri daha doğru olacaktır. Değerleme aşamasında ise göz önünde bulundurulacaktır.

1500 ve 1699 Kredi Aralıkları

Bu kredi gruplarında değerlendirilen kişilerin ise risk grubu iyi olarak değerlendirilmektedir. Yani bu grupta bulunan kişilerin iyi bir puana sahip oldukları başvurdukları bankalardan finansman desteği için başka bir unsurun aranmayacağı anlamına gelmektedir. Aynı zamanda bazı istisnalar dışında bu gruptaki kimselerin kredi için başvurdukları durumda onaylanma durumunun başarılı olacağı da bir başka ihtimaldir.

1700 ve 1900 Kredi Aralıkları

Bu grupta değerlendirilen kişilerin kredi kullanabilme oranları ise oldukça yüksek olarak değerlendirilmektedir. Bu kimseler tüm bankalar ile bir barış içerisinde olan ve bu banklardan aldıkları ödemeleri taahhüt ettikleri zaman zarfında ödeyen kişiler olarak değerlendirilmektedir. Bu durumda olan kimselerin büyük oranlarda ve büyük meblağlar ile kredi çekebilmeleri olağan bir haldedir. Bu kimseler kredi başvurusunda bulunduklarında herhangi bir başka teminat unsuru da aranmayacak ve direkt olarak bu kimselere kredi sağlanmış olacaktır.

Sonuç Olarak

Sonuç olarak bir değerlendirme yapılacak olursa kişilerin bankalara başvurmaları ve finansman desteği almalarının yegane belirleyicilerinden birisi kredi notu olmaktadır. Yukarıda olan aralıkları ve bazı şartları yerine getiren kişilere bankalar gerekli olan desteği verecektir. Bu halde kişilerin kredi aralıklarını ve kredi notlarını düşürecek olan davranışlardan uzak durmaları ve aynı zamanda bu aralıklardan daha uzun alanlara kayma yapmaya çalışmaları daha doğru olacaktır. Bir önemli unsuru ise kara listede olan kişiler olarak nitelendirilmektedir. Kara listede olan bu kimselere de kredi notundan dolayı herhangi bir yardım sağlanmayacaktır. Kişilerin yukarıdaki aralıklardan 0 ile 1099 aralığında olmamaları onlara büyük bir avantaj hali getirecektir. Bu durumda kişiler bankalara yapmış oldukları her başvuru aşamasında olumlu sonuçlar alabilecektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here