Bağımsız Sigorta Eksperi Nedir?

0
310

Ödemesi gerçekleştirilen primler ile, iki taraflı bir sözleşme olarak sağlanan ve ferdi kaza, sağlık, hırsızlık, yangın gibi gerçekleşmesi muhtemel durumlarda kişiyi risklerden koruyan sigorta poliçeleri birçok durumda oluşturuluyor. Bu sigorta poliçelerinin oluşturulması durumunda sigorta eksperleri devreye girebiliyor. Bu nedenle bu kişilerin görevleri için bağımsız sigorta eksperi nedir? Sorusuna açıklamalarla yer vereceğiz.

Bağımsız Olarak Sigorta Eksperi Görevini Yürütmek

Bağımsız sigorta eksperleri, sigortaların kapsadıkları muhtemel durumların gerçekleşmesi halinde hasar ve kayıp durumumu tetkik etmek amacıyla hasar durum raporu hazırlayan kişi olarak tanımlanıyor.

  • Sigorta ekspertizleri tarafsız olarak bu raporları hazırlamakla yükümlüdürler.
  • Herhangi bir kuruma veya kuruluşa bağlı olmadan çalışırlar. Bu yüzden sigorta eksperleri bağımsız olarak belirtilir.
  • Sigorta eksperleri hasar durum raporunda ön ekspertiz, kıymet tespiti, mutad meslek ve hasar gözetimi gibi tetkiklere yer verirler.

Bağımsız Sigorta Eksperinin Görevleri

Sigorta eksperleri, hasar durum raporları tutma konusunda görev alırlar. Bu raporlar, ekspertiz adıyla tanımlanır ve bu tanımlama bir gayrimenkulün ya da aracın bilirkişi aracılığı ile değerinin belirtilmesi anlamını taşır.

Türkiye’de belirtilen rakamların ışığında binden fazla bağımsız sigorta Eksperi bulunuyor. Bu eksperlerin belirtilen görevleri, sigorta kapsamında bulunan ve gerçekleşmesi muhtemel olan durumların tespiti ve hasar kayıtlarının tutulması olduğu görülüyor. Ayrıca sigorta eksperlerinin, hasar durumları oluşmadan önce gözetim faaliyetleri gerçekleştirmeleri de söz konusu olabiliyor.

Bağımsız Sigorta Eksperi Olabilmek İçin

Türkiye’de bağımsız sigorta eksperi olmak ve ülke içerisinde sigorta eksperlerinin belirtilen görevlerini yapabilmeleri için bazı koşullar taşımaları gerekiyor. Bu koşullar incelendiği zaman;

  • Bağımsız sigorta ekspertizi olacak kişi Türkiye’de ikamet etmelidir.
  • Medeni hak kullanım ehliyetine sahip olmalıdır.
  • Tuttuğu raporları tarafsız bir şekilde tutmalıdır.
  • İflas etmiş bir şirketi veya ortaklığı bulunmamalıdır.
  • Seçeceği uzmanlık alanına göre faaliyetlerini gerçekleştirmeli ve uzmanlık alanının yükümlülüklerini yerine getirmelidir.
  • Kara araçları branşında faaliyet göstermek isteyen adayların önlisans mezunu olmaları gerekir. Diğer sigorta branşlarında faaliyet göstermek isteyen adayların da yükseköğretim mezunu olma şartını taşımaları gerekir.
  • Konkordato ilan etmiş olmalıdır. Konkordato terimini açıklık getirmemiz gerekirse, kısaca borçlu bir kişinin ticari durumunun sarsılması olarak tanımlanabilir. Ticari durumun sarsılması ile birlikte, alacaklı mahkeme tarafından onaylanan bir anlaşma ile borçlarını tahsil edebilir.

Hazine Müsteşarlığı tarafından sigorta eksperi ihtiyacı bulunduğuna karar verilmesi halinde, adaylar üç ay süreyle sigorta eksperliği kursu alırlar. Bu kursu başarıyla tamamlayan adaylara sigorta eksperi olmaya hak kazanırlar. Bundan sonra, seçilen branşta faaliyetlerini bağımsız bir şekilde yürütmeye başlayabilirler.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here